Política de Privacitat

ROGER TELLA TRILLA informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. L’ús de la pàgina web https://marketingamida.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Identitat: ROGER TELLA TRILLA      

NIF: 43748725B

Direcció postal: Tàrrega (Lleida)

Telèfon: 627473686 Correo electrónico: roger.tella@marketingamida.cat

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÉ LES TEVES DADES PERSONALS?

Les dades demanades per les cookies tenen les finalitats detallades en la política de cookies. La resta de dades s’utilitzen per enviar la newsletter com a subscriptor del blog.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’usuari a la política de cookies i la confirmació de la subscripció a la newsletter a través del link d’activació en el correu facilitat per l’usuari en subscriure’s.

A QUI ES COMUNICARÀ LES SEVES DADES?

Les dades personals no seran proporcionades a tercers excepte per obligació legal.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

Les dades seran conservades el temps especificat en la política de cookies. Les dades per la subscripció es conservaran mentre existeixi servei de subscripció i enviament de newsletter.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Mitjançant correu electrònic amb fotocòpia de DNI a roger.tella@marketingamida.cat

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Recordi que pot presentar reclamació davant l’autoritat de control.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem han estat proporcionades directament a través de les cookies instal·lades tal com es pot consultar a la nostra política de cookies. A part de les cookies, les dades obtingudes han estat introduïdes per vostè mitjançant formulari de contacte o de subscripció.

RECONEIXEMENT DRETS D’AUTOR

Aquesta política de privacitat és una modificació a mida per a aquest lloc web de htps://www.blogpocket.com/wp-content/uploads/2018/01/DOC-3_Politica-de-privacidad-v2.pdf de la política de privacitat de la pàgina https://www.blogpocket.com propietat d’ANTONIO CAMBRONERO que de forma molt gentil m’ha permès utilitzar per al meu lloc web.