Marketing estratègic: l'èxit passa per diferenciar-te!

Pla de Marketing

Disseny i implementació del millor plantejament estratègic per a la teva situació en concret: objectius, creació de la proposta de valor, posicionament, marketing mix, públic objectiu, pla de contingència, etc.

Branding i Gestió de Marca

La marca és el teu actiu més important, és vital gestionar-la de manera adient: valors a transmetre alineats amb el teu jo personal o empresarial, imatge, reconeixement, mencions, arquitectura, coexistència de marques, social media branding.

Pla de Comunicació

Comunicació empresarial interna i externa: determinació dels públics objectius, protocol, missatge, continguts, to, temporalitats, publicitat, promocions, patrocinis, relacions públiques, eines de comunicació, etc.

Estudis de Mercat

Estudis personalitzats del teu sector d’actuació: característiques dels competidors, preus, atributs de marca, actors, experiències y moments del procés de compra, etc.

"No perdis el temps buscant un llapis millor, aprèn a escriure millor"

Seth Godin